Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 14/03/2023
  • Lượt xem: 1683 lượt xem

Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Lập có 136 công ty, doanh nghiệp đang sản suất kinh doanh có hiệu quả. Để duy trì tốt công tác sản xuất kinh doanh ổn định các đơn vị đặc biệt quan tâm tới công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), trong thời gian qua không để xảy ra cháy nổ, sức khỏe người lao động được đảm bảo, thu nhập của người công nhân được ổn định, trong đó phải kể đến Công ty cổ Phần Khoáng sản Phú Thọ tại xã Ngọc Lập, là đơn vị chuyên khai thác sản xuất đá xây dựng, nhiều năm qua Công ty luôn giữ vững ATVSLĐ, đảm bảo doanh thu năm sau tăng hơn năm trước.