Các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 24/03/2021
  • Lượt xem: 8477 lượt xem

Ngày 24/3/2021, Chủ tịch UBND huyện Yên Lập ký Quyết định số 370/QĐ-UBND về việc phê chuẩn 120 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Yên Lập.

Danh sách 120 khu vực bỏ phiếu

Ban Biên tập