Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Yên Lập Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Cập nhật: 11/06/2020
  • Lượt xem: 3537 lượt xem

Ngày 03/6, chi bộ Tòa án nhân dân huyện Yên Lập tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đỗ Qốc Dân, Ủy viên BTV Hyện ủy, Trưởng BTG Huyện ủy, Giám đốc TTBDCT huyện.


Nhiệm kỳ qua  mặc dù còn gặp nhiều khó khăn. Song Chi bộ Tòa án nhân dân huyện đã đoàn kết thồng nhất, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt những kết quả quân trong. Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan thực hiện công tác xét xử, giải quyết các loại án; công tác thu lý, giải quyết vụ việc đạt tỷ lệ cao. Các vụ án thụ lý  và đưa ra xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan, từ đó góp phần  ổn định an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn huyện. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và kết nạp đảng viên được quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 03 đảng viên mới.

   

Đồng chí Đỗ Qốc Dân, Ủy viên BTV Hyện ủy, Trưởng BTG Huyện ủy, Giám đốc TTBDCT huyện tặng hoa chúc mừng


  Đại hội đã bầu ra Ban chỉ ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 03 đồng chí và bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

Tin, ảnh: Bích Thọ - Vũ Trịnh( Đài TT Yên Lập)