Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Tân tiến xã Đồng Thịnh
  • Cập nhật: 31/08/2020
  • Lượt xem: 4580 lượt xem

Thực hiện Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; với mô hình HTX hiện nay là tổ chức kinh tế - xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, là kết tinh của tinh thần hợp tác, chia sẻ và góp phần mang lại thịnh vượng cho các thành viên và xã hội. Để phát triển kinh tế từ ngành nông lâm nghiệp, trong đó chăn nuôi, trồng trọt là lợi thế, vừa tạo việc làm tại chỗ có thu nhập cho hội viên phụ nữ, vừa góp phần sản xuất ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ, đảm bảo an toàn thực phẩm thực sự trở thành nguồn hàng hóa được cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao đời sống của xã viên.

Sau một thời gian chuẩn bị, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Hội LHPN xã Đồng Thịnh đã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ có chung nguyện vọng, góp vốn, góp sức thành lập HTX. Dưới sự chỉ đạo của Hội LHPN Tỉnh Phú Thọ, Hội LHPN huyện Yên Lập, sự quan tâm tư vấn và hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ, chiều ngày 19/8/2020 Hội LHPN xã Đồng Thịnh đã chỉ đạo thành công Đại hội thành lập HTX Nông nghiệp tổng hợp Tân tiến xã Đồng Thịnh tại xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập.


HTX Nông nghiệp tổng hợp Tân tiến được thành lập gồm 14 xã viên với tổng số vốn điều lệ là 600,0 triệu đồng. Các lĩnh vực và ngành nghề chủ yếu là: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm, thủy sản…; dịch vụ nông nghiệp tổng hợp; vận tải; xây dựng; sản xuất rau, củ, quả an toàn.  


Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX gồm 03 thành viên. Trong đó bầu 01 thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX; 01 thành viên là kiểm soát viên. Đại Hội thông qua Dự thảo phương án sản xuất kinh doanh và thông qua Điều lệ của HTX, đề án nhân sự, tổ chức và quản lí HTX .... HTX ra đời trên cơ sở khách quan, tự nguyện, hợp tác, liên kết giữa các thành viên là hội viên phụ nữ trên địa bàn xã, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, có đủ điều kiện tổ chức hoạt động theo hướng đa ngành nghề, mở rộng sản xuất, tăng tính cạnh tranh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, người lao động và HTX.

HTX Nông nghiệp tổng hợp Tân tiến xã Đồng Thịnh được thành lập thực sự là điểm mới trong hoạt động của Hội phụ nữ xã Đồng Thịnh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho hội viên, phụ nữ xã Đồng Thịnh.

Thúy Hường – PCT Hội LHPN huyện