Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cư tri tại xã Phúc Khánh
  • Cập nhật: 10/09/2020
  • Lượt xem: 3267 lượt xem

Chiều ngày 09/9/2020, Tổ Đại biểu Số 6- HĐND huyện Yên Lập đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại xã Phúc Khánh sau kỳ họp thứ mười hai, HĐND huyện khóa XIX.

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu HĐND huyện Yên Lập thông báo tới cử tri xã Phúc Khánh về kết quả kỳ họp thứ mười hai, HĐND huyện Yên Lập khóa XIX; tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; thông báo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri của UBND huyện và các cơ quan liên quan.


Toàn cảnh hội nghị

Sau khi nghe thông báo, cử tri xã Phúc Khánh bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được trong thời gian qua, diện mạo nông thôn có sự thay đổi đi lên, đời sống người dân từng bước được nâng lên, nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn huyện được đầu tư triển khai, xây dựng có hiệu quả... Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị những vấn đề mình quan tâm cần được trả lời, giải quyết như: Vấn đề điều chỉnh đối tượng được hưởng quỹ phòng, chống thiên tai; tỷ lệ được hưởng % thẻ bảo hiểm y tế; cần nâng cấp một số đường điện sinh hoạt từ trạm điện đến hộ gia đình; tiếp túc đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn; nâng cao chất lượng giám sát xây dựng các công trình thủy lợi; đề nghị phí môi trường chuyển về cho khu dân…

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị, đại diện Tổ Đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo xã Phúc Khánh đã trả lời làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, các ý kiến không thuộc thẩm quyền Tổ Đại biểu xin tiếp thu và trình lên các cơ quan cấp trên có thẩm quyền để giải quyết./.


Thực hiện: Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập )