Đại hội Chi bộ Trường THPT Minh Hòa
  • Cập nhật: 11/06/2020
  • Lượt xem: 3302 lượt xem

Chi bộ Trường THPT Minh Hòa vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ.


Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Trường THPT Minh Hòa đã lãnh đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đặc biệt là giữ vững chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn. Có trên 3% học sinh đạt học lực giỏi; 35% học lực khá; 90% học sinh được xếp hạnh kiểm khá và tốt. 100% học sinh đều đủ điều kiện dự thi THPT quốc gia; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt từ 90% trở lên. Đỗ đại học, cao đẳng nâng từ 40% . Chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chuẩn:100%.  Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, sinh hoạt chuyên môn theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.


Ban Chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ và bầu đại đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lập nhiệm kỳ 2020 -2025./.

Thực hiện: Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)