Đại hội Công đoàn cơ sở xã Xuân An, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Cập nhật: 23/03/2023
  • Lượt xem: 848 lượt xem

Công đoàn cơ sở xã Xuân An vừa tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có Lãnh đạo Trung tâm VH,TT,DL&TT huyện; lãnh đạo xã Xuân An.


Toàn cảnh đại hội

Công đoàn xã Xuân An có tổng số 27 đoàn viên, người lao động. Trong  nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành công đoàn xã thường xuyên quan tâm đến công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, thông qua các ngày lễ, tết, qua các chuyến thăm quan, học tập kinh nghiệm với số tiền trên 50  triệu động.

Về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, hàng năm Công đoàn xã đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên công đoàn. Nội dung thi đua tập trung vào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào Xanh - Sạch - Đẹp; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của hội nhập và phát triển”, phong trào “Văn hóa, thể thao…” nhằm nâng cao thể chất, đời sống vật chất tinh thần, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Chấp hành công đoàn còn thường xuyên chú trọng việc đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn

Đồng chí Đinh Văn Hùng – UVBTV LĐLĐ huyện, Giám đốc Trung tâm VH,TT,DL&TT huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ mới, công đoàn cơ sở xã Xuân An tiếp tục nâng cao vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ đối với đoàn viên và cán bộ, công chức, lao động; tăng cường phát triển vì lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tích cực xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất và tiến bộ, tham gia và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng kinh tế xã hội ở địa phương.