Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Mỹ Lương Lần IX nhiệm kỳ 2023 – 2028
  • Cập nhật: 01/03/2023
  • Lượt xem: 1335 lượt xem

Ngày 28/2, xã Mỹ Lương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Lần IX nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tới dự có đồng chí Đinh Viết Xuân, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mỹ Lương.

Toàn cảnh đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Mỹ Lương đã đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, thu hút được nông dân tham gia vào tổ chức Hội, các phong trào thi đua do Hội phát động, tiếp tục phát triển sâu rộng và được nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa. Trong nhiệm kỳ số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt trên 70%, tăng 16% so với nhiệm kỳ trước, trong đó có 0,11% lượt hộ đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi cấp tỉnh, 13% lượt hộ đạt cấp huyện, gần 60% hộ đạt tiêu chuẩn cấp cơ sở. Cùng với đó Hội Nông dân xã Mỹ Lương còn phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế tập trung. Công tác hỗ trợ vốn cho nông dân được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã giải ngân số tiền trên 720 triệu đồng, từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp cho 11 hộ vay vốn, tạo việc làm ổn định đời sống cho nhân dân; Thực hiện hoạt động ủy thác tổ chức Hội với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thành lập 8 tổ tiết kiệm vay vốn, với tổng dư nợ trên 15 tỷ đồng, cho trên 300 lượt hộ vay vốn sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trong nhiệm kỳ tới Hội Nông dân xã Mỹ Lương phấn đấu hằng năm 100% cán bộ, trên 90% hội viên nông dân được tuyên truyền, học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ  và Hội Nông dân các cấp; hàng năm có 60% trở lên số hộ hội viên đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. 

Về dự đại hội đồng chí Đinh Viết Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu ý kiến, biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân xã Mỹ Lương đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ tới Hội Nông dân xã Mỹ Lương cần nâng cao chất lượng hoạt động hội, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làn giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, nhằm xóa đói giảm nghèo tại địa phương.


Đồng chí: Đinh Viết Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí: Đinh Sỹ Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Sau 1 buổi sáng làm việc khẩn chương nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Mỹ Lương bầu ra BCH khóa mới gồm 17 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên