ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ XUÂN VIÊN LẦN IX NHIỆM KỲ 2023 - 2028
  • Cập nhật: 15/03/2023
  • Lượt xem: 869 lượt xem

Sáng ngày 15/3, xã Xuân Viên tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã lần IX nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Lương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Viết Xuân, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đồng chí Phạm Đức Hùng, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm TTUBKT huyện ủy; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuân Viên.

Toàn cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động Hội Nông dân xã Xuân Viên đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội của xã. Với 2.318 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đã có trên 70% đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 0,51% hộ đạt tiêu chuẩn hộ SXKD giỏi cấp trung ương, 8,9% hộ đạt chuẩn SXKDG cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Hội nông dân xã đã phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả. Quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế thập thể. Trong nhiệm kỳ, tổ chức 8 buổi tuyên truyền về kinh tế tập thể, thành lập được 2 tổ, hội nghề nghiệp. Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Hội đã tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Công tác hỗ trợ vốn cho nông dân được quan tâm, trong kỳ đã giải ngân 320 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân. Thực hiện tốt việc ủy thác tổ chức Hội với ngân hàng chính sách xã hội huyện; năm 2022 quản lý dư nợ, tổ chức bình xét cho vay 215 hộ dân với số tiền 7,5 tỷ đồng; phối hợp tổ chức tốt việc dạy nghề cho hội viên nông dân.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội nông dân xã Xuân Viên tiếp tục phấn đấu hằng năm 100% cán bộ, trên 95% hội viên được tuyên truyền, học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ và Hội nông dân các cấp; trên 70% số hộ hội viên đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; phối hợp mở từ 20-25 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 2.500 lượt hội viên tham gia.

Đ/c Nguyễn Thị Lương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội


Đồng chí  Đinh Viết Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội