Đảng bộ xã Lương Sơn kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025
  • Cập nhật: 22/03/2023
  • Lượt xem: 1324 lượt xem

Chiều 21/3 Đảng bộ xã Lương Sơn, tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Hà Việt Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tới dự.

Đồng chí Hà Việt Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lương Sơn khóa XXIX nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Lương Sơn, luôn đoàn kết, thống nhất cao, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả thu ngân sách xã trên địa bàn đạt năm 2023 ước đạt 1.290 triệu đồng, đạt 143% so mục tiêu Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu năm 2023 ước đạt 41,5 triệu đạt 75,45 % so mục tiêu Nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo giảm bình quân hàng năm 1%, đạt 100% so mục tiêu Nghị quyết. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được duy trì và phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy xác định việc nâng cao nhân thức về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng,  chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cho cán bộ, đảng viên, thông qua việc học tập Chỉ thị, Nghị quyết và đẩy mạnh việc học tập, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là việc làm thường xuyên, Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng Đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 13 cuộc, đối với 10 tổ chức đảng và 3 đảng viên, kết quả tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đều thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của Đảng, không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm khuyết điểm.

Nhiệm vụ và giải pháp từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đảng bộ xã Lương Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, phấn đấu đến năm 2025 đạt 19/19 khu dân cư đạt nông thôn mới, đạt xã nông thôn mới, tỷ lệ chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95%, tỷ lệ đảng viên HTTNV hàng năm đạt 95% trở lên.

Về dự hội nghị đồng chí Hà Việt Hùng – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Lương Sơn đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Lương Sơn cần đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới phấn đấu xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; xây dựng các mô hình trọng điểm về sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn, khuyến khích phát triển các ngành nghề dịch vụ, tạo điều kiện cho các tập thể và cá nhân có nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu trong năm 2023 có 2 sản phẩm đạt OCOOP, chú trọng phát triển kinh tế đồi rừng, quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, cần có nghị quyết chuyên đề riêng và đảm bảo công tác quốc phòng an ninh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Bích Thọ - Xuân Đôn (Trung tâm VH,TT,DL &TT Yên Lập)