Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện (19/7/1948 - 19/7/2023)
  • Cập nhật: 24/02/2023
  • Lượt xem: 1029 lượt xem

Kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Yên Lập (19/7/1948 - 19/7/2023), Ban Biên tập trang thông tin điện tử huyện Yên Lập xin giới thiệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện (19/7/1948 - 19/7/2023).

Ban Biên tập