ĐIỆN LỰC CẨM KHÊ ĐẢM BẢO HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN TRƯỚC MÙA MƯA BÃO
  • Cập nhật: 01/03/2022
  • Lượt xem: 2983 lượt xem

Hiện nay, Điện lực Cẩm Khê đang quản lý, vận hành lưới điện áp từ 35kv trở xuống trên địa bàn hai huyện Cẩm Khê và Yên Lập với tổng chiều dài đường dây trung áp 444,069 km và 827,762 km hạ áp. Do chiều dài đường dây lớn nên việc quản lý, vận hành đảm bảo an toàn hành lang lưới điện dọc theo đường dây gặp rất nhiều khó khăn. Dù đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền nhưng thời gian qua vẫn có vi phạm an toàn hành lang lưới điện dẫn đến sự cố gây mất điện.

Để việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện đạt hiệu quả. Điện lực Cẩm Khê đã phối hợp với chính quyền các cấp trong huyện để tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao ý thức chấp hành việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, hiểu biết về các quy định và mức xử phạt hành chính khi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp…Qua đó, nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, đặc biệt trước mùa mưa bão, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

 Các vi phạm hành lang an toàn lưới điện đang xảy ra thường trong các trường hợp người dân thiếu kiến thức, dẫn đến sự chủ quan như: xây dựng công trình dưới đường dây điện, xe quá khổ, quá tải va quyệt vào đường dây, va chạm làm ảnh hưởng kết cấu các công trình điện, thả diều vướng vào đường dây…

Để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho khách hàng và người dân trong mùa mưa bão sắp tới, thời gian qua, đơn vị đã tổ chức, triển khai nhiều biện pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn điện. Các tổ đội quản lý vận hành thực hiện treo biển cảnh báo, phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân có lưới điện cao thế đi qua để không vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp…

Nhằm chủ động trong các tình huống sự cố có thể xảy ra, Ban lãnh đạo Điện lực chỉ đạo các phòng, đội sản xuất tăng cường việc kiểm tra hành lang đường dây, phát quang cây cối trong và ngoài hàng lang lưới điện có nguy cơ đổ vào đường dây, kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện, nhất là tại các điểm xung yếu, các vị trí có nguy cơ mất an toàn, các thiết bị không bảo đảm tiêu chuẩn vận hành, từ đó kịp thời lập phương án và nhanh chóng thực hiện gia cố, xử lý, thay thế.


Công nhân thực hiện chặt cây giải phóng hành lang

Thời gian tới, để việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện ngày càng hiệu quả, Điện lực Cẩm Khê tiếp tục phối phối hợp với chính quyền các cấp tiếp tục tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao ý thức chấp hành việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, hiểu biết về các quy định và mức xử phạt hành chính khi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp…/.                                                                                                                   

Đỗ Ngọc Luân – Điện Lực Cẩm Khê