Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Lập năm 2019
  • Cập nhật: 31/07/2019
  • Lượt xem: 17569 lượt xem

Trong hai ngày (29, 30/7), huyện Yên Lập tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019. Dự và chỉ đạo, theo dõi diễn tập có đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Đ/c Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; đồng chí Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Xuân Khai - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Dương Hoàng Hương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Trường Giang - Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh. Lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo quân khu II; Lãnh đạo UBND các huyện, thành thị trong tỉnh.


Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Lập năm 2019 được tổ chức với đề mục: "Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ". Theo đó, cuộc diễn tập được tổ chức theo quy mô 2 cấp, 3 giai đoạn Giai đoạn I: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng. Giai đoạn II: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ.Tình huống cuộc diễn tâp thực binh huy động lực lượng dự bị động viên.Hình ảnh phần vận hành cơ chế trong diền tập KVPT của huyện


Hình ảnh vận hành thực binh: Thực hành huy động và tiếp nhận lực lượng quân nhân dự bị tại Khu 4 xã Xuân Thủy

 Cuộc diễn tập được triển khai dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, sự tham mưu đúng, trúng của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể. Qua diễn tập, tiếp tục quán triệt các quan điểm lãnh đạo của Đảng về hoạt động, xây dựng và tác chiến trong khu vực phòng thủ, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.


Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại cuộc diễn tập, Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập của huyện Yên Lập. Đồng chí nhấn mạnh: Ban chỉ đạo diễn tập huyện Yên Lập cần kịp thời rút kinh nghiệm trong diễn tập sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, cần có sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Dựa trên kết quả cuộc diễn tập lần này huyện nghiên cứu, rút kinh nghiệm, đổi mới nội dung để tổ chức tốt các cuộc diễn tập trong thời gian tới, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

   Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Lập đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, được Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh chấm điểm đánh giá xếp lọai xuất sắc.Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã quyết định khen thưởng cho 5 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập ./.

Thực hiện: Hồng Vân - Vũ Trịnh - Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)