Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 23/07/2019
  • Lượt xem: 3513 lượt xem

Chiều 22-7, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39, số 18, số 19; công tác cán bộ gắn với việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lập. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó đoàn kiểm tra số 2. Tiếp và làm việc với Đoàn, huyện Yên Lập có các Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn- Bí thư Huyện ủy; Đ/c Bùi Hồng Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c Trần Việt Hùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các Đ/c trong BTV Huyện ủy.


Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” được BTV Huyện ủy Yên Lập xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện. Đồng thời xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện, xác định nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị đảm bảo rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình để chỉ đạo thực hiện. Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của Đảng bộ huyện. Bước đầu cơ bản đã tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của từng cơ quan, đơn vị nên kết quả thực hiện cơ bản đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Huyện đã tiến hành sáp nhập được 2 trường mầm non (Mầm non Yên Lập và Mầm non thị trấn Yên Lập) thành 1 trường; sáp nhập 2 chi bộ cơ sở (Trung tâm GDTX và Trung tâm dạy nghề) thành chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện; sáp nhập 2 chi bộ (Bệnh viện đa khoa và Trung tâm Y tế) để thành lập Đảng bộ cơ sở Trung tâm y tế; xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập khu dân cư từ 223 khu dân cư xuống còn 186 khu dân cư (giảm 37 khu dân cư); sắp xếp các chức danh không chuyên trách ở khu dân cư theo Kết luận số 49-KL/TU; thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; triển khai và đưa vào thực hiện chính quyền điện tử; đưa vào hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế liên thông hiện đại; dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Yên Lập. Việc thực hiện tinh giản biên chế cơ bản đảm bảo đúng nguyên tắc và trình tự các bước thực hiện; việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo lựa chọn những người có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đồng thời động viên số cán bộ, công chức, viên chức năng lực công tác hạn chế, sức khỏe không đảm bảo nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc để hưởng chính sách tinh giản biên chế.Tuy nhiên số lượng tinh giảm biên chế từ năm 2015 đến 2021 chủ yếu là nghỉ hưu đúng tuổi, và số lượng tinh giảm tập trung ở xã và giáo viên....Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Đây là nội dung kiểm tra theo kế hoạch của BTV Tỉnh ủy. Đoàn kiểm tra sẽ đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, trong đó có vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Việc đánh giá đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng thực tế, qua đó giúp cho BTV Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra sẽ bám sát những nội dung theo đề cương và tiếp thu những ý kiến đề xuất của BTV Huyện ủy Yên Lập. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, BTV Huyện ủy Yên Lập tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đã đề ra. Trước mắt là tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt kết quả tốt làm tốt công tác sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo ổn định và đảm đương được nhiệm vụ./.

Thực hiện: Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)