Gần 58 tỉ đồng đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn ở huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 24/03/2023
  • Lượt xem: 945 lượt xem

Huyện Yên Lập được giao dự toán bổ sung gần 58 tỉ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.


Tuyến đường từ khu Bóp đi khu Nhồi- xã Trung Sơn được đầu tư xây dựng

Huyện Yên Lập sẽ tập trung thực hiện bốn dự án gồm Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết tại xã Lương Sơn; đầu tư cơ sở hạ tầng chủ yếu cải tạo nâng cấp tuyến đường từ khu Bóp đi khu Nhồi xã Trung Sơn, đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã Minh Hòa, Ngọc Đồng; đường Xuân An đi Lương Sơn…; Phát triển giáo dục đào tạo, đầu tư xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Sơn với các hạng mục: Xây dựng trường, lớp học, ký túc xá; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch là: Điểm du lịch trải nghiệm di sản văn hóa Lễ hội mở cửa rừng ở xã Minh Hòa và du lịch tiêu biểu gắn với phát triển trồng lúa nếp Gà Gáy của người Mường xã Mỹ Lung…

Đường Xuân An đi Lương Sơn được nâng cấp

Từ nguồn đầu tư của Nhà nước, cùng với sự đóng của các doanh nghiệp, người dân, chỉ tính trong năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 2,5%, góp phần không nhỏ trong công cuộc giảm nghèo nhanh, bền vững của tỉnh và địa phương.

Nguồn: Báo Phú Thọ