Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thị trấn Yên Lập
  • Cập nhật: 10/10/2019
  • Lượt xem: 18900 lượt xem

Thực hiện kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 14/12/2018 của Ban ATGT huyện về việc giải tỏa hành lang ATGT, lập lại kỷ cương trât tự ATGT đường bộ huyện Yên Lâp năm 2019 và Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND huyện Yên Lập về việc thành lập tổ liên ngành triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương, trât tự ATGT đường bộ trên địa bàn huyện Yên Lập năm 2019. Tổ công tác liên ngành của Ban chỉ đạo an toàn giao thông (ATGT) huyện vừa tổ chức giải tỏa hành lang ATGT đường bộ đợt 2 năm 2019 trên địa bàn thị trấn Yên Lập.


Tổ liên ngành giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại trung tâm thị trấn Yên Lập

 Sau khi có kế hoạch Ban ATGT huyện đã tổ chức tuyên truyền đến người dân trên địa bàn huyện về luật ATGT đường bộ, đồng thời thông báo tới các tổ chức, các hộ dân tự di dời, tháo dỡ các biển báo, mái che ra khỏi phạm vi hành lang ATGT. Tại thị trấn Yên Lập đây là đợt ra quân lần 2 năm 2019, tổ liên ngành của huyện đã nhắc nhở các tổ chức, hộ gia đình vi phạm hành lang ATGT tại khu vực trung tâm thị trấn, yêu cầu các hộ gia đình cam kết, tự di dời phần vi phạm ra khỏi hành lang ATGT.

Sau khi nhắc nhở với các tổ chức, hộ gia đình không chấp hành, tổ liên ngành đã kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là trục đường Quốc lộ 70B và khu vực trợ trung tâm thị trấn Yên Lập và trung tâm một số xã dọc theo Quốc lộ 70B. Qua công tác giải tỏa lần này nhằm nâng cao ý thức bảo vệ hành lang ATGT, không buôn bán hàng hóa ra lòng lề đường, không lấn chiếm hành lang ATGT, đảm bảo hè thông, đường thoáng để an toàn cho người tham gia giao thông. Theo kế hoạch tổ liên ngành sẽ tổ chức giải tỏa hành lang ATGT từ nay đến hết ngày 30/10/2019./.

Thực hiện: Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)