GIÁM SÁT VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
  • Cập nhật: 02/11/2020
  • Lượt xem: 6929 lượt xem

Thực hiện Quyết định 217 – QĐ/TW, về việc “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Căn cứ chương trình công tác năm 2020; Kế hoạch số 03 - KH/HNDH, ngày 20/8/2020 của HND huyện về việc Giám sát việc quản lý, sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020. Ngày 30/10/2020, Đoàn giám sát của Hội Nông dân huyện do đồng chí Phạm Đức Hùng – HUV, Chủ tịch HND huyện làm trưởngđoàn đã tiến hành giám sát việc kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV tại một số cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn huyện và nghe Trạm Trồng trọt &Bảo vệ thực vật báo cáo việc quản lý, kinh doanh, sử dụng thuốc BVTVtrên địa bàn huyện Yên Lập giai đoạn 2016 - 2020. Tại buổi làm việc theo báo cáo thống kê, trên địa bàn huyện có 48 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đã được Chi cục trồng trọt & BVTV cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trong thời gian qua, các cơ sở đã chấp hành tốt trong việc kinh doanh, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc BVTV đảm bảo đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Hàng năm, căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Trạm TT&BVTV huyện đã phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật trong kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV  cho các cơ sở kinh doanh cũng như người dân với tổng số từ năm 2016  đến nay là133 buổi, cấp phát  2.270 cuốn sổ tay IPM và 5.040 bộ tài liệu. Đồng thời phối hợp với các cấp, ngành và lực lượng chức năng là thành viên tham gia thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất hoạt động kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV, phát hiện  02 hộ cá nhân vi phạm, xử phạt với tổng số tiền trên 03 triệu đồng, nhắc nhở 12 cơ sở kinh doanh về việc thiếu sổ ghi chép hàng hóa và xếp hàng chưa đúng quy định.

 

 

 

(Đoàn giám sát đã tiến hành kiểm tra việc kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV tại một số cơ sở trên địa bàn huyện)

Bên cạnh đó công tác thu, gom và xử lý bao bì thuôc BVTV trong giai đoạn 2016-2020 cũng được các cấp, ngành quan tâm. Toàn huyện hiện đã xây dựng được 687 bể chứa và 01 mô hình điểm tại xã Xuân Thủy với 72 bể chứa gói thuốc BVTV sau sử dụng. Các mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng góp phần giúp cho nhận thức của người dân đối với công tác sử dụng thuốc BVTV an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường được nâng lên.

 

(Toàn cảnh buổi làm việc)

Cũng tại buổi giám sát các thành viên đoàn giám sát đã thẳng thắn đóng góp một số ý kiến về công tác phối hợp, tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn sử dụng, thu gom, xử lý vỏ, bao bì thuốc BVTV sau sử dụng chưa đạt hiệu quả cao; vấn đề quản lý thuốc BVTV kém chất lượng, quá hạn sử dụng và hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan Trạm TT&BVTV huyện còn gặp nhiều khó khăn… Đơn vị được giám sát đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung đồng thời nêu những kiến nghị, đề xuất để đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo cấp trên.

Khương Đường - HND huyện Yên Lập