Hiệu quả trong công tác giải quyết việc làm ở huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 11/09/2020
  • Lượt xem: 15159 lượt xem

Thời gian gần đây, công tác giải quyết việc làm ở huyện Yên Lập đã được triển khai đồng bộ và có hiệu quả, số lao động được giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động hàng năm đều tăng, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.


Chị Đinh Thị Sắc - Khu 6, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập là người đã đi làm công ty may ở Hà Nội, Việt Trì nhưng với thu nhập cũng không đủ chi tiêu trong gia đình, từ khi Yên Lập mở ra Cụm công nghiệp các công ty đã đầu tư nhà máy may, chị xin về làm trong Công ty may Sông Hồng, nhà máy may số sáu, thu nhập của chị đã ổn định, đảm bảo chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Chị Sắc tâm sự  “Trước kia tôi có làm công nhân ở rất nhiều nơi do thu nhập thấp chỉ đủ tiền đi lại, xăng xe, thuê nhà trọ, không có đủ tiền gửi về trang trải cuộc sống cho con cái. Từ khi huyện Yên Lập có cụm công nghiệp đặt tại thị trấn Yên Lập và có công ty may Sông Hồng, tôi đã xin vào công ty để làm, lương 5 triệu một tháng, cuộc sống thu nhập của gia đình tôi rất là ổn định”.

Để thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, huyện Yên Lập xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chính vì vậy Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ra Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giai đoạn 2016 - 2020.  Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chính sách, giải pháp giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đặc biệt là lao động nông thôn. Theo đó, Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập và Cụm công nghiệp Lương Sơn đã được đầu tư xây dựng, thu hút các công ty, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, như Công ty cổ phần may Sông Hồng; Nhà máy dệt may Thygensen Việt Nam; Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Thảo Lợi; Công ty CP Dược phẩm sinh học La Thành; Công ty CP nông nghiệp An Tâm ..... Các công ty, doanh nghiệp đã tạo việc làm cho gần 2.000 lao động địa phương. Điển hình như: Nhà máy may số 6 - Công ty cổ phần may Sông Hồng, Nhà máy dệt may Thygensen Việt Nam đã thu hút hơn 1.000 lao động địa phương; ngoài ra 1 doanh nghiệp đang xây dựng nhà xưởng; 3 doanh nghiệp đang hoàn tất thủ tục đầu tư; tổng vốn các doanh nghiệp đã đầu tư trên 150 tỷ đồng. Từ đó, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, từng bước nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong 5 năm qua công tác giải quyết việc làm tăng thu nhập cho lao động địa phương trên địa bàn huyện Yên Lập đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2020. Mặc dù phải dãn cách xã hội do phòng chống dịch bệnh Covid-19 Yên Lập đã có   số lao động  có việc làm tăng thêm trên 350 người đạt 27%  kế hoạch năm, xuất khẩu lao động 29 người. Nhiều lao động có việc làm ổn định, tăng thu nhập cho gia đình. Bên cạnh đó, huyện chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã mở được 17 lớp cho gần 850 lao động trong đó: mở lớp theo đề án 1956 của chính phủ, 5 lớp cho 175 lao động; mở lớp hệ A theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao 3 lớp cho 105 lao động; lao động truyền nghề 255 lao động. Trong khi được đào tạo nghề, nhiều lao động đã có địa chỉ làm việc và có định hướng xây dựng các mô hình kinh tế tại địa phương. Đồng chí Đinh Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lập cho biết. “UBND huyện sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy về giải quyết việc làm là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện; trong thời gian tới, thực hiện nhiệm vụ giải quyết việc làm cho lao động nông hôn, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về đào tạo nghề giải quyết việc làm, đồng thời phải nâng cao vai trò, vị trí của đào tạo nghề”.

Có thể khẳng định công tác giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện Yên Lập đã được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; giải quyết được nhiều lao động địa phương chưa có việc làm, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.


Bài, ảnh: Bích Thọ - Vũ Trịnh( Đài TT Yên Lập)