Hiệu quả từ mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự ở Phúc Khánh
  • Cập nhật: 08/07/2020
  • Lượt xem: 10369 lượt xem

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để đạt được kết quả đó có vai trò không nhỏ của mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Được thành lập từ năm 2016 mô hình “dòng họ tự quản về ANTT” ở Phúc Khánh hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Với  37 hộ, gồm 178 khẩu; những năm qua “Dòng họ ở xã Phúc Khánh huyện Yên Lập đã luôn phát huy và tạo ra được nhiều phòng trào thi đua trong lao động, sản xuất, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho toàn dòng họ; đồng thời chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương; trong phong trào thi đua học tập, công tác, giữ gìn tinh thần đoàn kết trong các gia đình và cụm dân cư. Hạn chế được những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp gây mất đoàn kết, làm ảnh hưởng đến ANTT; cùng đó, xóa bỏ những tập tục lạc hậu trong hiếu, hỷ; phát huy giá trị truyền thống văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và hạn chế những tiêu cực phất sinh trong dòng họ và cộng động khu dân cư. Ông Hà Mạnh Hùng-Trưởng dòng họ Hà ở Khu Minh Thượng, xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập cho biết: Hàng năm dòng họ Hà chúng tôi tuyên truyền vận động con cháu thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Cụ thể là hưởng ứng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Từ khi thực hiện mô hình thì 10 năm nay không có con em nào trong họ vi phạm pháp luật và đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội"


Dòng họ  Hà ở Phúc Khánh thường xuyên tổ chức họp để tuyên truyền vận động các thành viên về ý thức chấp hành pháp luật 


Chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã gặp gỡ thành viên trong dòng họ để động viên tuyên truyền duy trì có hiệu quả mô hình dòng họ tự quản về ANTT

.Hiện nay trên địa bàn xã Phúc Khánh đã thành lập được 6 dòng họ tự quản về ANTT với hơn 400 thành viên và 36 tổ liên gia tự quản. Hàng năm vào ngày giỗ Tổ của dòng họ, hội đồng gia tộc tổ chức cho tất cả các gia đình ký cam kết không có người vi phạm pháp luật; không tham gia buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và tiêm chích ma túy, không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội. Cũng tại lễ tế Tổ, gia đình và các cá nhân tích cực được khen thưởng, người vi phạm bị kiểm điểm công khai và phải cam kết không tái phạm. Sự hưởng ứng tích cực của từng thành viên đã tạo thành lá chắn vững chắc, khiến các tệ nạn xã hội không có cơ hội len lỏi, xâm nhập và phát triển trong dòng họ.
Từ đầu năm  đến nay, thông qua mô hình dòng họ tự quản về ANTT, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an
xã nhiều nguồn tin có giá trị góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.  Đại úy Đỗ Phương Nam- Phó trưởng công an xã Phúc Khánh, Yên Lập cho biết:  Các dòng họ này đã phát huy được vai trò của mình trong việc phát động cuộc vận động dòng họ bài trừ tai tệ nạn xã hội. Đến thời điểm này, các “Dòng họ tự quản về ANTT” đều hoạt động hiệu quả, các hội đồng gia tộc và người đứng đầu dòng họ đều phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu. Mô hình này thực sự phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương"

Với việc cụ thể hóa các nội dung mà các mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” tại Phúc Khánh đã thực sự phát huy hiệu quả. Các dòng họ đã phát huy truyền thống tốt đẹp, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, xây dựng, giữ gìn sự mẫu mực trong mỗi dòng họ, đảm bảo bình yên trên từng ngõ xóm.

Không chỉ thực hiện tốt công tác tự quản, tự phòng trong phòng chống tội phạm, công tác khuyến học, khuyến tài cũng luôn được các dòng họ đặc biệt quan tâm, khuyến khích động viên con, cháu trong họ phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và những việc làm thiết thực, cụ thể của các thành viên trong mô hình “Dòng họ  tự quản về ANTT”, số người vi phạm pháp luật và mắc TNXH đã giảm hơn so với trước; ý thức chấp hành pháp luật của các thành viên ngày càng được nâng lên; các mâu thuẫn, tranh chấp giữa các hộ đều được Ban Chủ nhiệm mô hình và những người có uy tín trong họ giải quyết, góp phần đảm bảo ANTT, giữ gìn thôn, xóm bình yên. Điều đáng nói, các thành viên trong họ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp nhau phát triển kinh tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần để những người lầm lỡ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng... Nhờ vậy, tỷ lệ gia đình trong dòng họ đạt tiêu chí gia đình văn hóa năm sau luôn cao hơn năm trước; số hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh.

Ông Hoàng Xuân Trường- Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh cho biết: "Trong thời gian tới, để mô hình thực sự phát huy hiệu quả, Chính quyền địa phương sẽ có sự chỉ đạo sát sao hơn nữa. Các dòng họ cũng cần có nhiều động thái mạnh mẽ, tích cực hơn nữa để thể hiện vai trò của mình đối với các thành viên cũng như góp phần thiết thực thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Mô hình dòng họ tự quản ANTT tại Phúc Khánh huyện Yên Lập tạo động lực thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương. Thông qua phong trào đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn./.

Thực hiện: Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)