Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, tập huấn công tác hội năm 2020
  • Cập nhật: 10/09/2020
  • Lượt xem: 8332 lượt xem

Ngày 08/9/2020, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác hội cho hội viên hội phụ nữ 17 xã, thị trấn. Tới dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Kim Ngọc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện.


Tham gia lớp tập huấn có hơn 200 hội viên hội phụ nữ 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Sau 1,5 ngày tham gia lớp tập huấn, các hội viên hội phụ nữ cơ sở được các giảng viên truyền đạt về các chuyên đề: Bình đẳng giới; triển khai dự án xử lý chất thải trong chăn nuôi; xây dựng gia đình năm không, ba sạch, xây dựng nông thôn mới; công tác thu hút, tập hợp, phát triển hội viên và quản lý hội viên; tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, tuyên truyền an toàn giao thông; nắm bắt tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Thông qua lớp tập huấn, giúp hội viên phụ nữ cơ sở nắm bắt được nội dung các chuyên đề, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác hội phụ nữ cơ sở.

T/h: Vũ Trịnh - Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)