Hội nghị giao ban công tác dân vận cụm số 2, Quý I năm 2019
  • Cập nhật: 04/04/2019
  • Lượt xem: 20160 lượt xem

Ngày 1/4, tại Trung tâm hội nghị huyện, Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận cụm số 2, gồm các huyện: Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy, Đoan Hùng, Tam Nông, Cẩm khê. Tới dự hội nghị có đ/c: Dương Thị Thu Vân - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ; đồng chí Bùi Hồng Hoàng - Phó Bí Thư Thường trực Hyện ủy Yên Lập, đại diện lãnh đạo UBND huyện Yên Lập, Trưởng, Phó ban Dân vận 7 huyện trong cụm.


Toàn cảnh hội nghị

Trong quý I năm 2019, Ban Dân vận các huyện trong cụm đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch sơ tổng kết việc thực hiện các chỉ thị nghị quyết, chuyên đề về công tác dân vận của Đảng. Chủ động ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận với Ủy ban nhân dân huyện và các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt "Năm Dân vận chính quyền 2019". Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo, định hướng xây dựng chương trình giám sát của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội  cấp huyện, cấp xã, phối hợp theo dõi và tham mưu chỉ đạo thành công Đại hội Mặt trận tổ quốc cấp cơ sở; Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp cơ sở. Công tác dân tộc tôn giáo được quan tâm chú trọng, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần ổn định tình hình chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển toàn diện...

Phát biểu tại hội nghị đ/c Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả mà Ban Dân vận các huyện trong cụm đã đạt được trong quý I năm 2019, đ/c mong muốn trong thời gian tới Ban Dân vận các huyện trong cụm cần làm tốt công tác dân vận, dân tộc tôn giáo, nắm bắt kịp thời vướng mắc của nhân dân, vận động nhân dân tham gia vào cuộc tổng điều tra dân số, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở về công tác dân tộc tôn giáo, thường xuyên kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về tôn giáo nhằm hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo và những hoạt động tôn giáo sai quy định, tham mưu cấp ủy chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trong năm 2019. Nắm bắt và giải quyết kịp thời diễn biến của những tổ chức lợi dụng tôn giáo dân tộc, hoạt động tà đạo kết nối với các tổ chức phản động nước ngoài nói sấu chế độ xã hội chủ nghĩa, gây mất trật tự xã hội. Triển khai phối hợp thực hiện có hiệu quả "Năm dân vận chính quyền 2019" tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016 - 2020 gắn với các nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

 

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)