Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện năm 2019
  • Cập nhật: 03/01/2020
  • Lượt xem: 7794 lượt xem

UBND huyện vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện năm 2019. Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó bia thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019, tập thể lãnh đạo UBND huyện đã triển khai và thực hiện có hiệu các chương trình, kế hoạch theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Qua đánh giá có 24/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch theo. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,68%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 140,4% so với dự toán giao; giá trị ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 100,1%; thương mại dịch vụ đạt 100,04%; sản lượng lương thực đạt 104,2% so với kế hoạch giao. Trong năm 2019 tập thể UBND huyện luôn đoàn kết thống nhất, phối hợp tốt với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội để chăm lo quyền lợi chính đáng của nhân dân, làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

 Tại hội nghị các đại biểu cũng đã làm rõ những tồn tại, chỉ ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới để tập thể UBND huyện tiếp tục phát huy tốt công tác lãnh chỉ đạo đưa kinh tế của huyện ngày càng phát triển. Hội nghị cũng đã tiến hành kiểm điểm và lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND hyện

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Hùng, Chủ tich UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo UBND, các ủy viên UBND huyện, các phòng, ban thuộc UBND huyện đã đoàn kết thống nhất, tham mưu kịp thời cho UBND huyện trên tất cả các lĩnh vực để tập thể UBND huyện có hướng chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra./.                    

Thực hiện: Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập )