Hội nghị lần thứ 25 BCH Đảng bộ huyện Yên Lập khóa XXIII
  • Cập nhật: 28/10/2019
  • Lượt xem: 7688 lượt xem

Ngày 22/10, Huyện ủy Yên Lập tổ chức hội nghị lần thứ 25 BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại hội nghị các đại biểu được nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 28/8/2019 về định hướng thể chế chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư nước ngoài đến năm 2020; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 005/9/2019 về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống, kiểm soát ma túy. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

                                                

Toàn cảng hội nghị

Theo đó trong 9 tháng qua Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, sáng tạo, đổi mới; các Nghị quyết, đề án, kế hoạch, chương trình hành động được triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả cụ thể, tốc độ tăng trưởng theo giá trị tăng thêm đạt 8,33%, . Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 74, 454 tỷ đồng đạt 94,2% so dự toán giao, bằng 102,6% so cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; giải quyết việc làm, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; các cuộc  kiểm tra, giám sát được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, cấp ủy huyện đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra, 03 cuộc giám sát, đảm bảo chất lượng.

Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, phát biểu kết luận hội nghị  hội nghị

Nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019 phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2019. Đặc biệt tốc độ tăng trưởng theo giá trị tăng thêm; tổng thu ngân sách nhà nước theo phân cấp; mức giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo; tăng số xã, khu đạt chuẩn nông thôn mới...  Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Triển khai các giải pháp củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên, hướng tới Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin, ảnh: Bích Thọ - Vũ Trịnh( Đài TT Yên Lập)