Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở tại xã Đồng Thịnh
  • Cập nhật: 18/10/2019
  • Lượt xem: 25453 lượt xem

Ngày 16/10, Phòng tư pháp huyện phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Thọ, tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở cho 79 tuyên truyền viên và thành viên các tổ hòa giải thuộc các khu hành chính trên địa bàn xã Đồng Thịnh.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Báo cáo viên trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Thọ đã truyền đạt về luật đất đai năm 2013, một số quy định của pháp luật về sử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, quy định về thừa kế, chuyển mục đích sử dụng đất và một những quy định về trợ giúp pháp lý tại cơ sở.

Thông qua hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, giúp các tuyên truyền viên, thành viên các tổ hòa giải thuộc các khu hành chính trên địa bàn xã Đồng Thịnh, hiểu rõ luật đất đai, cách hòa giải tại cơ sở, qua đó tuyên truyền tới nhân dân các dân tộc trong xã chấp hành tốt chủ chương chính sách của đảng và nhà nước về đất đai tại cơ sở./. 

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)