HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TẠI XÃ XUÂN THỦY.
  • Cập nhật: 09/03/2023
  • Lượt xem: 1287 lượt xem

Ngày 9/3, Trung tâm trợ giúp Pháp lý tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2023. Tới dự có lãnh đạo Trung trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Thọ; Lãnh đạo Phòng tư pháp, Lãnh đạo xã Xuân Thủy.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, báo cáo viên Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh đã truyền đạt một số quy định của Bộ Luật dân sự về đất đai; quy định quyền thừa kế; quyền bình đẳng về thừa kế; quyền nghĩa vụ của người thừa kế; thừa kế theo di chúc; quy định thừa kế theo pháp luật hiện hành. Thông tin về tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khi người dân có nhu cầu; quyền và nghĩa vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý tại cơ sở; Một số quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh lực hôn nhân gia đình. Tuyên truyền việc bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, trong hoạt động Y tế; kiểm soát tác động ô nhiễm môi trường…

Thông qua hội nghị, giúp cho người dân đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kiến thức thức pháp luật, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước./.

Hồng Vân (Trung tâm VH,TT,Dl&TT huyện)