Hội thảo lấy ý kiến đánh giá kết quả tổ chức phục dựng Lễ Tết nhảy của người Dao Quần Chẹt trên địa bàn huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 17/08/2020
  • Lượt xem: 8754 lượt xem

Vừa qua, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đánh giá kết quả tổ chức phục dựng Lễ Tết nhảy của người Dao Quần Chẹt trên địa bàn huyện Yên Lập tại xã Nga Hoàng.


Tại hội thảo, sau khi xem tư liệu Lễ Tết nhảy của người Dao Quần Chẹt của người Dao xã Nga Hoàng, các đại biểu dự hội thảo đã cùng nhau thảo luận tham gia đóng góp vào việc phục dựng Lễ Tết nhảy của người Dao như: Cần sắp xếp nội dung thứ tự Lễ Tết nhảy theo nguồn gốc của người dân tộc Dao Quần Chẹt, từ khâu chuẩn bị các vật tế lễ, chẩn bị trang phục dụng cụ theo đúng truyền thống của người Dao Quần Chẹt .v.v.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Hoàng Mạnh Sơn - HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tiếp thu những ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí mong muốn trong thời gian nghiên cứu, chỉnh sửa tư liệu về Lễ Tết nhảy người Dao Quần Chẹt sẽ nhận được những ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu là già làng, trưởng bản, của dòng họ người Dao Quần Chẹt trên địa bàn xã Nga Hoàng và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đảm bảo khi nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn Lễ Tết nhảy của người Dao Quần Chẹt hoàn thành trong thời gian tới sẽ đảm bảo được các yếu tố truyền thống lưu truyền của người dân tộc Dao Quần Chẹt trên địa bàn huyện, qua đó nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của Nhân dân các dân tộc trọng huyện.

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)