Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng
  • Cập nhật: 25/12/2021
  • Lượt xem: 4020 lượt xem

Ngày 07/12/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5619-QĐ/YT về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng"