Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  • Cập nhật: 25/02/2021
  • Lượt xem: 4229 lượt xem

Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI-Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Chính phủ: Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu

Xem toàn văn trong File đính kèm: Tải file

Ban Biên tập