Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
  • Cập nhật: 10/04/2019
  • Lượt xem: 27962 lượt xem

Ngày 19/3/2019 UBND huyện Yên Lập ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019