Khảo sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Yên Lập.
  • Cập nhật: 12/05/2023
  • Lượt xem: 1194 lượt xem

Ngày 12/5, Đoàn khảo sát của Ủy ban MTTQ Tỉnh Phú Thọ đã làm việc tại huyện Yên Lập khảo sát về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm giai đoạn 2021-225. Đồng chí Đinh Ngọc Thanh - Phó chủ tịch thường trực UBMTTQ Tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đi có lãnh đạo, cán bộ một số phòng, ban ngành của Tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Hải Nam - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan của huyện.


Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi làm việc đoàn khảo sát được nghe báo cáo của UBND huyện Yên Lập về kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong những năm qua tình hình kinh tế- xã hội của huyện có nhiều phát triển. Việc triển khai chương trình trên địa bàn luôn được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Các chương trình hỗ trợ phù hợp, sát thực với đời sống nhân dân, công tác triển khai thưc hiện đảm bảo kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích, đúng đối tượng, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Về đầu tư cơ sở hạ tầng, chất lượng các công trình đảm bảo yêu cầu, tiến độ giải ngân kịp thời; công trình đầu tư đã đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân về đi lại, sinh hoạt vui chơi, giải trí nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,4%, tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số giảm 0,2%.

 Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn đã trao đổi và thảo luận để làm rõ một số nội dung như: Đánh giá tính đồng bộ, khả thi và tính kịp thời của hệ thống văn bản chỉ đạo của địa phương trong việc thực hiện các chương trình dự án, các nguồn vốn giải ngân; tiến độ thực hiện các dự án trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

Đoàn đánh giá cao những kết quả bước đầu trong thực hiện chương trình của huyện Yên Lập. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn; triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung của chương trình, nhằm phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ.

Đoàn khảo sát đi thực tế đường giao thông tại xã Mỹ Lung