Khu 4, xã Xuân Thủy tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
  • Cập nhật: 10/11/2020
  • Lượt xem: 4218 lượt xem

Ngày 7/11, khu 4, xã Xuân Thủy tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và ngày pháp luật Việt nam 9/11.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Lương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Chu Thị Liên, HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Xuân Thủy.

 

Trong năm qua, Ban công tác Mặt trận khu 4, xã Xuân Thủy đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến toàn thể nhân dân, phat huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau khắc phục khó khăn, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, thu nhập bình quân đầu người đạt 34,5 triệu/người/năm, tăng 10 triệu đồng/người/năm so với năm 2019, nhân dân trong khu tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đỏi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các loại cây, con giống có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, qua đó đời sống các hộ dân ngày một nâng cao; trong năm khu dân cư đã duy tu, sửa chữa 500m đường giao thông, nhiều hộ đã tình nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đảm bảo nhu cầu đi lại giao lưu trao đổi hành hóa, phát triển kinh tế và nhu cầu đi lại của nhân dân; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng; thực hiện tốt hương ước, quy ước trong việc cưới, việc tang, bài trừ các thủ tục lạc hậu, tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, phong trào hiếu học được các gia đình dòng hộ quan tâm, 153 gia đình đạt gia đình văn hóa trong đó 142 gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liền, khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa năm 2020, tỷ lệ trẻ em đến trường đúng độ tuổi đạt 100%, cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm sanh sạch đẹp...

 

Đồng chí Nguyễn Thị Lương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện đã tặng hoa, quà chúc mừng.

 

UBND xã Xuân Thủy đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 

Cũng tại ngày hội, Ban Tư pháp xã Xuân Thủy đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, Ban công tác Mặt trận khu tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021.

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên lập)