Khu Đại Phú, xã Mỹ Lương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
  • Cập nhật: 10/11/2020
  • Lượt xem: 4443 lượt xem

Ngày 7/11, khu Đại Phú, xã Mỹ Lương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và ngày pháp luật Việt nam 9/11/2020.

Tới dự có đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Mỹ Lương.

 

Trong năm qua, Ban công tác Mặt trận khu Đại Phú, xã Mỹ Lương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, bình quân lương thực đạt 490kg/người/năm, thu nhập bình quân đạt 21,5 triệu/người/năm, số hộ khá, giầu tăng. Trong năm, khu Đại Phú luôn tham gia tích cực vào các phong trào nhân đạo từ thiện, chăm sóc người cao tuổi, quỹ vì người nghèo; ủng hộ phòng chống dịch covid19, ủng hộ đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 100% các hộ gia đình dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; nhân dân trong khu luôn nêu cao tinh thần tự giác chung sức xây dựng nếp sống văn hóa, tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí  Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dưỡng những kết quả mà Ban công tác Mặt trận khu Đại Phú đạt được trong năm qua, đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, nhằm khích lệ động viên những điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

Tại Ngày hội, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đã tặng hoa chúc mừng, trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho khu Đại Phú đã có thành tích 05 năm liên tục đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa (2016 – 2020).

 

Cũng tại Ngày hội, Ban Tư pháp xã Mỹ Lương đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, Ban công tác Mặt trận khu tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021.

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên lập)