Khu Đình Thị trấn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
  • Cập nhật: 18/11/2020
  • Lượt xem: 4352 lượt xem

Ngày 15/11, khu Đình, thị trấn Yên Lập long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020. Về dự có lãnh đạo UBND thị trấn Yên Lập.

 

Văn nghệ chào mừng

Tại Ngày hội, nhân dân trong khu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang  90 năm của MTTQ Việt Nam, đồng thời tuyên truyền pháp luật tới toàn thể nhân dân trong khu bằng hình thức sân khấu hóa qua tiểu phẩm.

Khu Đình, thị trấn Yên Lập hiện có 176 hộ với 725 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm gần 70%. Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn Yên Lập, Ban công tác Mặt trận khu Đình đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiên tai, lũ lụt… nhân dân trong khu luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định; tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 7%, giảm 3% so với năm 2019, số hộ khá và giàu tăng thêm 15 hộ; bình quân thu nhập đầu người đạt 27 triệu/người/năm; 100% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia. 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 70% số hộ sử dụng Internet. Năm 2020, Ban công tác Mặt trận khu đã vận động nhân dân đóng góp được gần 92 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị, làm sân nhà văn hóa khu; công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì tốt; công tác đền ơn đáp nghĩa được Ban công tác Mặt trận khu vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả.

 

 

Nhân dịp này thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn, đồng chí Bí thư đoàn thanh niên thị trấn đã tặng hoa chúc mừng khu Đình và tặng giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền .

 

 Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Phú Thọ ủng hộ 50 triệu đồng cho khu Đình để mua sắm thiết bị âm thanh phục vụ hội họp cho nhà văn hóa khu.

 

 Tại ngày hội, Ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021./.

Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)