Khu Đồng Thi, xã Đồng Lạc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
  • Cập nhật: 13/11/2020
  • Lượt xem: 4622 lượt xem

Ngày 11/11/2020, khu Đồng Thi, xã Đồng Lạc long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với ngày pháp luật Việt Nam năm 2020, đây là khu được xã Đồng Lạc chọn làm điểm. Tới dự có đồng chí Nguyễn Kim Ngọc, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch; lãnh đạo xã Đồng Lạc.

 

 

Văn nghệ chào mừng

Tại Ngày hội các đại biểu và nhân dân trong khu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang  90 năm của MTTQ Việt Nam, đồng thời tuyên truyền pháp luật tới toàn thể nhân dân trong khu bằng hình thức hái hoa dân chủ.

Khu Đồng Thi hiện có 182 hộ với 739 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm gần 60%. Trong năm 2020 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã,  Ban công tác Mặt trận khu đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiên tai lũ lụt… nhân dân trong khu luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 8% giảm 12% so với năm 2019, số hộ khá giàu tăng thêm 70 hộ; 100% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia. Năm 2020 Ban công tác mặt trận khu đã huy động được 250 ngày công lao động để duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa khu.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà nhân dân khu đạt được trong năm 2020, đồng thời đồng chí mong muốn nhân dân trong khu tiếp tục đoàn kết phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng chí yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương, Ban công tác mặt trận khu luôn quan tâm công tác tuyên truyền chủ trưởng của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt các hoạt động thi đua yêu nước, khích lệ động viên các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc làm tốt công tác an sinh xã hội và triển khai có hiệu quả các cuộc vận động của Nhà nước để xây dựng xã Đồng Lạc đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian sớm nhất; làm tốt công tác dân chủ ở cơ sở; nêu cao vai trò giám sát, phản biện xã hội giúp cho công tác Mặt trận ở cơ sở hoạt động có hiệu quả.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã tặng hoa và quà chúc mừng nhân dân khu Đồng Thi.

 

Nhân dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho khu Đồng Thi đạt khu dân cư văn hóa 5 năm liền giai đoạn 2016-2020.

 

 

 UBND xã khen thưởng cho 4 hộ gia đình có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

 Tại Ngày hội, Ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021./.

Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)