Khu Gò Vệ, xã Thượng Long, huyện Yên Lập tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc"
  • Cập nhật: 14/11/2019
  • Lượt xem: 7704 lượt xem

Ngày 6/11, đồng chí Bùi Đình Thi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” với cán bộ, nhân dân thôn Gò Vệ, xã Thượng Long, huyện Yên Lập nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) và Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Cùng dự về phía huyện có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Bí Thư huyện ủy; Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy.

Khu Gò Vệ có 152 hộ với 561 nhân khẩu. Trong đó đồng bòa dân tộc Mường chiếm 85%. Nhân dân trong khu luôn chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tích cực hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội do Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị xã hội phát động. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của khu đạt trên 30 triệu/người/năm; đời sống nhân dân đã được cải thiện, nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,65%, số hộ khá, giàu tăng; 100% số hộ trong khu được sử dụng điện lưới quốc gia. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, vệ sinh môi trường được bà con khu tích cực hưởng ứng. Công tác xây dựng đời sống, văn hóa tinh thần, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện kế hoạch hóa gia đình luôn được chú trọng. 100% hộ gia đình trong khu thực hiện tốt qui ước, hương ước nếp sống trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ. Các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan được loại bỏ, đời sống văn hóa trong khu dân cư lành mạnh, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khu Gò Vệ liên tục nhiều năm đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bùi Đình Thi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả của cán bộ và nhân dân khu Vò Vệ, xã Thượng Long đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu  Ban công tác mặt trận, các đoàn thể khu cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với các văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp chính quyền, MTTQ và đoàn thể phát động; khích lệ, động viên, nhân rộng những điển hình tiên tiến; tăng cường tiếp xúc với nhân dân nhất là các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân. Cùng với đó, đồng chí đề nghị mỗi gia đình, người dân trong khu dân cư tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đạt được; nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng; phát huy tốt tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, đặc biệt thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa và quà chúc mừng tại ngày hội


đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Bí Thư huyện ủy, tặng hoa, quà chúc mừng ngày hội

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đã tặng hoa, quà, chúc mừng nhân dân khu Gò Vệ; trao quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi. Cũng tại ngày hội đồng chí Bí thư huyện ủy tặng hoa chúc mừng.

Tại ngày hội, khu Gò Vệ đã tuyên truyền các nội dung của Ngày pháp luật Việt Nam và ký giao ước phát động thi đua năm 2020 giữa các tổ chức đoàn thể về tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Thực hiện: Bích Thọ - Vũ Trịnh