Khu Lương Đẩu, xã Đồng Thịnh tổ chức Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc
  • Cập nhật: 17/11/2020
  • Lượt xem: 4805 lượt xem

Ban công tác mặt trận khu dân cư Lương Đẩu, xã Đồng Thịnh vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam.Tới dự có Đồng chí Bùi Tiến Vỹ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và nhân dân trong khu.

Năm 2020, được sự quam tâm của các ban, ngành trong xã, đặc biệt là nhân dân trong khu luôn nêu cao tinh thần tự giác và tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mỗi người dân, mỗi gia đình đều nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, cùng chung sức xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó mật thiết, đời sống văn hóa ngày càng được phát triển; các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan được bãi bỏ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư ngày càng lành mạnh, an ninh chính trị, TTAT xã hội ngày càng được giữ vững và ổn định.

Tại Ngày hội, đồng chí Bùi Tiến Vỹ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu ý kiến và tặng hoa chúc mừng.

 

 

 

 

Nhân dịp này, UBND huyện đã trao tặng giấy khen khu Lương Đẩu xã Đồng Thịnh đạt khu dân cư văn hóa tiêu biểu 5 năm liền 2016 - 2020. UBND xã Tặng giấy khen cho Ban công tác mặt trân khu dân cư hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2020, tặng giấy khen cho các hộ gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền; Hội khuyến học xã khen thưởng cho học sinh đỗ vào các trường Đại học năm học 2019 - 2020.

Bích Thọ - Vũ Trịnh( Đài TT Yên Lập)