Kiểm tra công tác tiêm vắc-xin cho đàn vật nuôi tại huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 02/11/2022
  • Lượt xem: 1566 lượt xem

Ngày 2/11, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ đã có buổi làm việc với huyện Yên Lập kiểm tra công tác tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi đợt 2 tại huyện Yên Lập.


Toàn cảnh buổi làm việc

Tính đến thời điểm hiện nay, huyện Yên Lập có tổng đàn gia súc trên 67 nghìn con, đàn gia cầm trên 900 nghìn con, … Thời gian qua, huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững. Bên cạnh đó huyện cũng thường xuyên trú trọng công tác tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi theo đúng kế hoạch; đảm bảo quản lý chặt chẽ tình hình dịch bệnh thông qua các đợt lấy mẫu giám sát.

Qua công tác kiểm tra đánh giá tình hình thực tế tại đia phương, Sở nông nghiệp tỉnh đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh và công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi đảm bảo đúng đối tượng, tiến độ, thời gian. Đến thời điểm này, các địa phương tích cực triển khai công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

Cũng trong chương trình làm việc, Đoàn đã đi kiểm tra tiến độ tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi tại xã Đồng Thịnh.


Tiêm phòng Vắc xin cho đàn vật nuôi tại xã Đồng Thịnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của Sở nông nghiệp cũng đề nghị huyện Yên Lập trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân vào cuộc tổ chức tiêm phòng vắc- xin cho đàn vật nuôi; bảo đảm tỷ lệ đàn vật nuôi được tiêm phòng cao nhất theo quy định để hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần xây dựng ngành chăn nuôi phát triển bền vững.

Hồng Vân - Lê Luân (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện)