Ký giao ước Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân với Tòa án nhân dân
  • Cập nhật: 04/03/2020
  • Lượt xem: 10972 lượt xem

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Yên Lập, tổ chức ký giao ước quy chế phối hợp trong việc giải quyết thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; Luật tố tụng hành chính để thống nhất thực hiện trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe Viện kiểm sát nhân dân huyện thông qua dự thảo Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân với Tòa án nhân dân huyện Yên Lập trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, án hành chính, kinh doanh thương mại theo quy định của pháp luật, xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh bản Quy chế phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giải quyết các vụ việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp  của công dân, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.  

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)