Kỳ họp thứ Mười HĐND huyện Yên Lập khóa XIX
  • Cập nhật: 03/01/2020
  • Lượt xem: 9794 lượt xem

Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 12, HĐND huyện Yên Lập tổ chức kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Dự kỳ họp có đ/c Vi Mạnh Hùng-Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Minh Tuấn - TUV, Bí Thư Huyện ủy, Tổ trưởng HĐND tỉnh tại Yên Lập , đ/c Trần Việt Hùng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Tại kỳ họp lần này UBND huyện  thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách huyện năm 2020; tình hình giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp và một số vấn đề quan trọng khác trình trước kỳ họp HĐND huyện.  

 

Toàn cảnh kỳ họp

Theo đó trong năm 2019 tốc độ tăng trưởng  bình quân ước đạt 8,68%/ năm, vượt 2,18%( Mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện  6,5%/  năm trở lên); giá trị tăng thêm bình quân  đầu người (Giá thực tế) năm 2019 ước đạt 27,88 triệu đồng/người/năm, cơ cấu kinh tế  nông lâm nghiệp, thủy sản  chiếm 43.47%, công nghiệp và xây dựng chiếm 17,4%, dich vụ chiếm  38,86%. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2019  ước trên 1000 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước  trên địa bàn đạt 79 tỷ đồng, ước thực hiện  cả năm đạt 110tỷ đồng . Các lĩnh vực văn hóa xã hội quốc phòng an ninh luôn được phát triển và giữ vững.

Tại hội nghị đ/c Vi Mạnh Hùng - Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà huyện Yên Lập đạt được trong năm 2019 Trong đó tốc độ tăng trưởng và một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện đã đạt cao hơn so với một số huyện trong tỉnh, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra một số vấn đề cần quan tâm giải quyết trong thời gian tới và một số nội dung để các đại biểu đưa ra thảo luận nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020;  

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu chất vấn với thành viên UBND huyện và các cơ quan liên quan về các vấn đề như: Về tình trạng ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân; vấn đề quản lý nhà nước về các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân; vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn huyện…Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý về các lĩnh vực cử tri quan tâm đã trả lời thẳng vào vấn đề đại biểu nêu và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đồng thời cũng giải trình thêm các nội dung liên quan đến công tác quản lý của ngành mình. Cũng tại kỳ họp HĐND huyện  trình và thông qua dự thảo các Nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm  phát triển kinh tế, xã hội năm 2020;  Nghị quyết về dự toán  thu ngân sách nhà nước trên đại bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2020; Nghị quyết thông qua kế hoạch sử dựng đất huyện Yên Lập năm 2020; Nghị quyết ban hành chương trình giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện năm 2020; Nghị quyết ban hành chương trình các kỳ họp HĐND huyện năm 2020.

Tin, ảnh: Bích Thọ - Xuân Đôn( Đài TT Yên Lập)