Ký kết công tác phối hợp tuyên truyền giữa báo Phú Thọ và huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 22/03/2021
  • Lượt xem: 4590 lượt xem

Báo Phú Thọ và huyện Yên Lập vừa tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền và phát hành báo giai đoạn 2021 - 2026.

Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Chường, Tổng biên tập Báo Phú Thọ cùng Ban lãnh đạo và trưởng các phòng chuyên môn thuộc Báo Phú Thọ. Về phía huyện Yên Lập có đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hà Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban liên quan của huyện.

Tại lễ ký kết, hai bên đã thảo luận và thống nhất các nội dung liên quan đến công tác phối hợp tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ và phát hành báo. Theo đó, Báo Phú Thọ sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền trên các ấn phẩm về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa, giáo dục… và mọi mặt đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện Yên Lập; tăng cường phối hợp tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thông tin viên, cộng tác viên. Huyện Yên Lập, tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các đơn vị, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn đặt mua báo Đảng tỉnh theo Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 8-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

 Thông qua chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Báo Phú Thọ và huyện Yên Lập nhằm tăng cường việc quảng bá và đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố quốc phòng - an ninh; nêu gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhân dân huyện Yên Lập trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Thực hiện: Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập )