Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3
  • Cập nhật: 18/03/2022
  • Lượt xem: 3994 lượt xem

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 là ngày lễ được Liên Hợp Quốc quyết định chính thức trong Nghị quyết ngày 12/7/2012, chọn để tôn vinh niềm hạnh phúc của nhân loại trên thế giới. Liên Hợp Quốc chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc vì đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau – biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ, cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực…

 Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 do Liên Hợp Quốc phát động, ngày 26/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”. Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc của Việt Nam mang ý nghĩa lớn lao nhằm thể hiện mong muốn, niềm tin và quyết tâm phấn đấu vì một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không có đói nghèo; một thế giới phát triển thịnh vượng và bền vững; một thế giới mà tất cả mọi người dù khác màu da, dân tộc, tôn giáo đều được hưởng trọn vẹn hạnh phúc.

 Để nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức, gia đình và cá nhân trên địa bàn về ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Ngày 02/03/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 19/KH-SVHTTDL về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2022; UBND huyện Yên Lập ban hành Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 14/3/2022 về tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2022.

  Với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, nội dung tuyên truyền tập trung vào lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc; việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho gia đình, người thân, cộng đồng.

Theo Kế hoạch, thời gian tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2022 tập trung cao điểm từ ngày 15/3/2022 đến ngày 20/3/2022. với các khẩu hiệu tuyên truyền như:  Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!;  Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!; Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!;  Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên!

 Để các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc được lan tỏa rộng rãi, UBND huyện yêu cầu việc tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng như treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích về chủ đề và thông điệp nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc tại trụ sở cơ quan, khu vực đông dân cư, trục đường chính; tổ chức mít tinh, các chương trình văn hóa, văn nghệ; du lịch, thể dục thể thao, khuyến khích các hoạt động phục vụ cộng đồng, vui chơi giải trí miễn phí cho người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em; tổ chức hội thi, triển lãm tranh, ảnh, sách… chủ đề về hạnh phúc, đồng thời lồng ghép vào các buổi sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của các loại hình câu lạc bộ ở cơ sở. (trên cơ sở thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của tỉnh và cơ quan y tế khi tổ chức các hoạt động).

   Để ngày Quốc tế Hạnh phúc có ý nghĩa thiết thực và cao đẹp, mỗi chúng ta hãy cùng nhau chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội. Hãy cùng nhau kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, hiếu nghĩa của dân tộc Việt Nam, cùng nhau hành động và nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng một xã hội công bằng và phát triển bền vững.

Thông điệp tuyên truyền Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2022


 


Phùng Nam -Phòng VH&TT