Nội dung sinh hoạt chuyên đề dưới cờ tháng 4/2020
  • Cập nhật: 20/03/2020
  • Lượt xem: 23013 lượt xem

Đời sống của dân quan trọng hơn

Năm 1951, hai nhà quay phim chiến sỹ miền Nam Nguyễn Thế Đoàn, Lê Minh Hiền được tham gia vào đoàn cán bộ miền Nam ra Việt Bắc.

Đoàn đã được Bác Hồ tiếp thân mật và tổ chức đón tiếp long trọng tại Văn phòng Chủ tịch nước. Riêng mấy anh em điện ảnh miền Nam còn được Bác mời đến trong một cuộc liên hoan lửa trại đầm ấm. Anh em đề nghị Bác cho phép “quay” một số cảnh làm việc, sinh hoạt của Bác, Bác đồng ý. Với chiếc máy quay phim “cổ lỗ sỹ” và một số mét phim ít ỏi, Lê Minh Hiền đã ghi được một số hình ảnh quý giá - cho đến ngày nay là vô giá - về Bác Hồ. 

Đồng chí Hiền và đồng chí Đoàn vẫn còn áy náy là Bác mặc quần áo giản dị quá, sợ mang về miền Nam chiếu lên, đồng bào có thể là quá xúc động hoặc là chê trách người quay phim. Đồng chí Đoàn bàn với đồng chí Hiền là đề nghị Bác mặc bộ ka ki đại cán, kiểu Tôn Trung Sơn, bộ độc nhất của Bác để quay “cho đẹp”. 

Tưởng Bác đồng ý, nào ngờ Bác nói: 

- Bác như thế đấy, có thế nào các chú cứ thế mà quay. 

“Thua” keo này, lại bày keo khác. Lâu lâu hai anh em lại “xin” Bác mặc bộ đại cán “cho”. Thấy các nghệ sỹ năn nỉ mãi, Bác cũng đành mặc “cho” đôi ba lần, những khi cần thiết…Tổ làm phim còn quay được một số cảnh Bác đánh máy chữ, trồng rau xanh, đi công tác lội suối, cưỡi ngựa. Anh em còn định xin quay một số cảnh nữa về đời sống hàng ngày của Bác. 

Bác nói: 

- Thôi! Đời sống của Bác lúc này không quan trọng bằng đời sống của nhân dân.

*             *

*

Qua câu chuyện trên của Bác Hồ chúng ta có thể thấy đc đức tính cao đẹp của Bác, đối với Bác được phục vụ nhân dân vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ của người cán bộ, đảng viên đối với dân, vừa là sự đền ơn trả nghĩa đối với dân. Cả cuộc đời của Bác là tấm gương mãi mãi sáng ngời chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước thương dân, đạo đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Bác dạy chúng ta phải giữ gìn Đảng thật trong sạch, đoàn kết, xứng đáng là là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của Nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy, chính quyền các cấp cần phát huy dân chủ; thực hiện quyền lực của nhân dân và đoàn kết, tập hợp, cổ vũ Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị phải tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, đấu tranh với những tệ nạn quan liêu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm, thờ ơ, vô cả trước tâm tư, nguyện vọng chính đáng, thiết thực của Nhân dân; đồng thời, lắng nghe ý kiến góp ý, xây dựng của Nhân dân để xứng đáng với vai trò, vị trí vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của Nhân dân như Chỉ tịch Hồ Chí Minh mong muốn.

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy