Nông dân Yên Lập tích cực ra đồng chăm sóc lúa xuân năm 2023
  • Cập nhật: 21/02/2023
  • Lượt xem: 1917 lượt xem

Sau khi hoàn thành gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa vụ chiêm xuân trong khung thời vụ đề ra. Thời điểm này, bà con nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lập đang ra đồng chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho lúa mới cấy, với quyết tâm giành một mùa vụ thắng lợi.


Nông dân thị trấn Yên Lập chăm sóc lúa chiêm xuân 2023

Vụ  chiêm xuân năm nay, huyện  Yên Lập có kế hoạch gieo cấy 2.800 ha diện tích, các giống được gieo cấy chủ yếu là lúa J02, CT 16, TH 3 - 4, lai thơm. Nhờ chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất và gieo cấy đúng khung lịch thời vụ nên hiện nay các trà lúa xuân trên địa bàn huyện phát triển tốt, cây lúa đang bước vào giai đoạn bén rễ, hồi xanh, ra lá mới đến đẻ nhánh.     

Để tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất, chất lượng cao, bà con nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang tập trung ra đồng tỉa dặm lại những diện tích lúa gieo sạ không đều và do chuột, ốc bươu vàng cắn phá, nhằm đảm bảo đúng mật độ kỹ thuật; làm cỏ, điều tiết nguồn nước tưới dưỡng vào ruộng để bón thúc các loại phân bón đợt 01 giúp cây lúa nhanh phục hồi đẻ nhánh khỏe, tập trung; đồng thời áp dụng các biện pháp thủ công hoặc thuốc sinh học để diệt chuột và diệt ốc bươu vàng cắn phá để bảo vệ cây lúa. Cùng với đó, ngành chuyên môn của huyện phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo bà con nông dân khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng để khắc phục tình trạng ngập úng khi có mưa lớn xảy ra, hướng dẫn nông dân bón phân đủ lượng, bón thúc sớm, chỉ sử dụng các loại phân bón NPK tổng hợp để bón thúc cho lúa nhằm cân đối tỷ lệ dinh dưỡng, tạo tiền đề cho năng suất cao; theo dõi dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh mới phát sinh để khuyến cáo bà con nông dân xử lý kịp thời theo nguyên tắc “4 đúng” giúp giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Với sự chỉ đạo sát sao ngay từ đầu vụ của các cấp ủy, chính quyền và sự chủ động của người dân trong sản xuất, lúa vụ xuân trên địa bàn huyện đang phát triển tốt, hứa hẹn sẽ đạt năng suất cao, góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn huyện trong năm 2023 đề ra.

Bích Thọ (Trung tâm VH - TT - DL và TT Yên Lập)