Quyết định về việc ban hành quy định công khai số điện thoại, hộp thư điện tử và quy định đường giây nóng tiếp nhận giải quyết, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức với chính quyền huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 13/11/2019
  • Lượt xem: 16365 lượt xem

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 về việc ban hành quy định công khai số điện thoại, hộp thư điện tử và quy định đường giây nóng tiếp nhận giải quyết, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức với chính quyền huyện Yên Lập