Quyết định về việc công bố dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Hưng Long, huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 29/05/2019
  • Lượt xem: 30108 lượt xem

Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND huyện Yên Lập về công bố dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Hưng Long, huyện Yên Lập