RA QUÂN NGÀY CHỦ NHẬT XANH
  • Cập nhật: 11/06/2020
  • Lượt xem: 10950 lượt xem

Thực hiện chương trình công tác đoàn năm 2020, vừa qua Đoàn thanh niên cụm thi đua số 2 tổ chức Lễ ra quân ngày chủ nhật xanh hưởng ứng ngày môi trường thế giới nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên ứng phó với biến đổi khí hậu.


Địa điểm tổ chức Lễ ra quân Ngày chủ nhật xanh là Khu di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh Căn cứ Tôn Sơn - Mộ Xuân xã Xuân An.  


Ngay sau Lễ phát động ra quân “Ngày chủ nhật xanh”  đại diện các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Xuân An cùng hơn 60 đoàn viên thanh niên cụm thi đua số 2 thực hiện thu gom, xử lý rác thải trên tuyến đường vào khu di tích và làm sạch lòng suối chảy quanh khu di tích.


“Ngày chủ nhật xanh” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; đồng thời nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, thiếu nhi tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ và giữ gìn môi trường – xanh – sạch – đẹp, góp phần thực hiện nếp sống văn minh.

T/h: Hồng Nhung (CCVH-XH xã Xuân An)