Sản xuất vụ đông ở Yên Lập
  • Cập nhật: 28/10/2022
  • Lượt xem: 1791 lượt xem

Theo kế hoạch vụ đông năm 2022, huyện Yên Lập gieo trồng hơn 1000 ha cây vụ đông, chủ yếu là các loại cây trồng như : ngô, khoai lang, đỗ đậu và các loại rau xanh, tập trung ở 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện, tính đến thời điểm hiện nay Yên Lập đã gieo trồng được trên 500 ha ngô, gồm các giống NK66; LVN66; DK9905. Ngoài cây ngô bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Lập còn trồng được gần 400 ha khoai lang và rau đậu đỗ các loại.


Nông dân xã Hưng Long chăm sóc cây trồng vụ đông.

Các xã có số diện tích trồng cây vụ đông nhiều điển hình là xã Hưng Long, Xuân Thủy, Xuân Viên và Đồng Thịnh. Để đạt chỉ tiêu đề ra, huyện Yên Lập đã triển khai phân bổ các vùng sản xuất, bố trí cơ cấu giống lúa phù hợp sản xuất trà mùa  sớm để có quỹ đất làm cây vụ đông.  Cùng với đó thống nhất cơ cấu cây trồng, tập trung thực hiện các giải pháp mở rộng diện tích bằng việc khuyến khích bà con đưa vào trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường; làm tốt công tác thủy lợi nội đồng tạo điều kiện thuận lợi cho phục vụ sản xuất./. 

Bích Thọ (Trung tâm VH - TT - DL và TT Yên Lập)