TẬP HUẤN KHỞI NGHIỆP KINH DOANH VÀ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ
  • Cập nhật: 14/08/2020
  • Lượt xem: 20819 lượt xem

Thực hiện đề án 939/QĐ-TTg năm 2020 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”; nhằm giúp hội viên, phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm có thu nhập cho hội viên phụ nữ tại địa phương. Sáng ngày 12/8/2020 Ban Thường vụ Hội LHPN huyện phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp tập huấn kiến thức khởi nghiệp kinh doanh và thành lập Hợp tác xã tại xã Đồng Thịnh huyện Yên Lập.


Giảng viên Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ truyền đạt kiến thức khởi nghiệp kinh doanh và thành lập hợp tác xã tại xã Đồng Thịnh huyện Yên Lập

Tại hội nghị tập huấn các đại biểu là chi hội trưởng phụ nữ, tổ trưởng tổ/nhóm phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, thành viên nhóm sáng lập HTX Nông nghiệp tổng hợp Tân tiến xã Đồng Thịnh được ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn hỗ trợ kinh tế tập thể - Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ truyền đạt kiến thức về khởi nghiệp, kinh doanh; những thuận lợi khó khăn khi thành lập HTX...

 Đại biểu dự hội nghị tập huấn đã, trao đổi, thảo luận, những vấn đề liên quan đến phương án sản xuất kinh doanh của HTX, đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ; Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ; cấp ủy chính quyền địa phương trong quá trình hoạt động.

Đinh Thị Thúy Hường (Hội LHPN huyện Yên Lập)