Tập huấn triển khai thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông
  • Cập nhật: 11/12/2019
  • Lượt xem: 1952 lượt xem

Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn việc triển khai thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh hội nghị


Báo cáo viên  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh truyền đạt các chuyên đề

Tại hội nghị tập huấn các đại biểu đã được Báo cáo viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ truyền đạt các chuyên đề về: Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Định hướng đánh giá học sinh theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018…Thông qua hội nghị tập huấn, giúp cho cán bộ quản lý và giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở nắm bắt các nội dung chuyên đề về Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Định hướng đánh giá học sinh, nhằm đáp ứng yêu cầu về giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)