Thông báo: Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
  • Cập nhật: 28/03/2020
  • Lượt xem: 9290 lượt xem

Ngày 27/3/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19